lørdag den 8. marts 2014

Frauenkampftag 8. März 2014

Historik

8. marts blev vedtaget i Danmark - dagen blev vedtaget på den socialistiske kvindekongres i København, august 1910

Nina var med!
Nina Bang var blandt arrangørerne af den konference, der vedtog at gøre 8. marts til kvindedag. Nina Bang blev senere verdens første kvindelige minister.


Det gjaldt valgretten: I første omgang var det valgret for kvinder, som var hovedformålet med kampdagen.
Og lige en præcisering: Socialistkongressen blev holdt i Odd Fellow palæet i Bredgade.
Kvindekongressen blev så holdt i forlængelse heraf, på Jagtvej.

Valgretten kom i 1915: Danske kvinder fik kommunal valgret i 1908 og lige valgret med mænd i 1915.


Det gælder stadig uddannnelse og ligeret:
De første to kvindelige ingeniører kom til i 1897 - (en uddannelse, der også er at finde på mit C.V.) og de kom rent faktisk til at virke indenfor deres fag. Sammenlignet med i dag optages der lidt over 25 pct. kvinder på ingeniøruddannelserne, i de fleste andre akademiske fag er det dog gået betydelig hurtigere.  I 1913 blev den første kvindelige arkitekt udklækket, desværre kom hun aldrig i gang, men blev istedet hjemmegående. Omvendt kan det konstateres, at der  i dag er flere kvinder end mænd på arkitektskolen. 

Mens vi stadig venter på ligestillingen -  for den oprindelige tanke, at kampen for kvindernes frigørelse er en del af kampen for social frigørelse, er jo unægtelig gledet lidt i baggrunden med årene....

Mille


torsdag den 6. marts 2014

En hemmelig affære


En yderst sjælden havslangeart i Gefionspringvandet, har fået nok af at lede efter sin egen art – den er begyndt at knalde udenom. Det har skabt en hel ny hybridart, som har taget både turister og forskere fuldstændig på sengen
Muldyret er som bekendt en hybrid mellem et æsel og en hest. Men muldyr kan jo kke formere sig, fordi muldyrhingsten er ufrugtbar.


Nu har to særdeles årvågne personager fra henholdsvis Danmark og syd for Valby bakker fundet en usædvanlig hybrid mellem to havslangearter i Gefionspringvandet. Og den adskiller sig fra andre hybrider i dyreriget, fordi den - i modsætning til muldyret - kan videreformere sig.

Spørgsmålet er nu om havslangerne forsvinder fra springvandet? Og findes der en god videnskabelig forklaring på, hvorfor de forsvinder, og hvorfor de parrer sig med hinanden?


Milletirsdag den 4. marts 2014

Et samlet kongerige - ser frem til DR-serien 1864....!

28. februar 1864: Under en forpostfægtning syd for Vejle blev den 24-årige danske dragon Niels Kjeldsen fra 6. dragonregiment dræbt. Hermed grundlægges en af krigens nationalromantiske myter. Selvom Kjeldsen formentlig blev dræbt under flugt, var det i samtiden en udbredt opfattelse, at Kjeldsen ene mand med sabel i hånd vendte front mod den preussiske overmagt og tog kampen op for kun at blive skudt ned bagfra af en nedrig tysker.
Begivenheden udløste omkring århundredeskiftet en større polemik i offentligheden om det realistiske ved udlægningen. Her ses maleriet "En Helt fra 1864" af Frants Peter Diderik Henningsen fra 1901. Næppe nogen vil hævde, at Henningsens fremstilling er strengt korrekt. Det er snarere at betragte som et stemningssymbol end som dokumentarisk historiefremstilling, og som symbol på den menige soldats tapperhed er Niels Kjeldsens skikkelse blevet folkeeje.

Ser frem til DR-serien 1864....!

Mille

Zink Global
Mille

søndag den 2. marts 2014

En glemt sprogblomstBørn elsker rim, remser og vers - 
og måske er du også en dem, som får besøg af et par glade og udklædte børn i dag

Sprogblomst: Kaalunds fabler for børn med illustreret af J.T. Lundbye.Hverken sprogform eller scenerier passer med de moderne børns tale og opfattelse - 
men jeg finder det er pragtfuldt - lidt sødmefuldt, og underspillet i teksten, 

og netop derfor, er det stor sprogkunst med Kaalunds fabler.Så husk at  give dig god tid til at forklare børn, det de ikke forstår.

Mille