mandag den 12. maj 2014

Sex, vold og EP-valg - patentdomstol - stem eller du får tæv!


Hvad er patentdomstolen?

Den 25. maj går vi til folkeafstemning om Danmarks tilslutning til en ny fælles europæisk patentdomstol. Hvad handler det egentlig om? Og hvad betyder henholdsvis et ja og et nej? Her gives bud på relevant informations- og undervisningsmateriale om patentdomstolen.Hvorfor skal vi til folkeafstemning ?
Den fælles domstol for patenter gør det muligt for borgere og virksomheder at søge ét patent og få det godkendt i alle de lande, som er med i aftalen. At tilslutte sig den europæiske patentdomstol er lig med, at Danmark afgiver suverænitet.

Når Danmark mister noget af sin ret til at bestemme selv, skal 150 ud af 179 medlemmer af Folketinget være enige om det. Det står i Grundloven. Dansk Folkeparti og Enhedslisten er imod en europæisk patentdomstol, og dermed kan Folketinget ikke stille med et flertal på fem-sjettedele, som grundloven kræver

Herunder er en kort gennemgang af, hvad patentdomstolen er og argumenter og og imod. 

Hvad er patentdomstolen?
Det europæiske enhedspatent og en domstol skal gøre det muligt at sende én ansøgning og få patent i 25 lande. Domstolens afgørelser kommer til at gælde i alle de lande, der deltager i patentdomstolen, og hvor det pågældende patent er gyldigt. Selve patentdomstolen er i princippet ikke en del af EU-samarbejdet, da domstolen etableres på baggrund af en såkaldt mellemstatslig aftale mellem deltagerlandene uden om EU's institutionelle system. Domstolen bliver heller ikke en EU-institution.

Meningerne blandt de politiske partier er delte

For:
  • Det bliver lettere for danske virksomheder at beskytte deres opfindelser i hele Europa. De vil kun behøve at sende ansøgningen om patent ét sted hen i stedet for at skulle have patentet valideret i hvert enkelt land.
  • Det gør det billigere for virksomhederne. Beregninger fra EU-Kommissionen viser, at det i dag koster op mod 240.000 kroner at søge patent i hele EU. Efter reformen vil det koste 35.000 kroner i gennemsnit.
  • Fortalerne mener, det giver bedre vilkår for de virksomheder, som skal leve af at sælge deres idéer til andre lande - de får bedre mulighed for at skabe nye danske arbejdspladser.
  • Hvis Danmark tilslutter sig patentdomstolen, får vi en afdeling til landet, og dermed kan danske virksomheder få afgjort patentstridigheder på dansk i stedet for at skulle føre retssager i udlandet.Imod:
  • Hvis Danmark tilslutter sig den europæiske patentdomstol, bliver domstolen fremover den øverste myndighed i patentsager, og dermed afgiver vi suverænitet.
  • Det europæiske enhedspatent vil sandsynligvis betyde, at der vil blive taget langt flere patenter. Modstanderne frygter, at det vil gå ud over innovationen og udviklingen og sætte små og mellemstore virksomheder under pres.
  • Modstandere frygter desuden, at et fælles patentsystem vil betyde, at grænserne for, hvad man kan tage patent på, vil blive udvidet. Eksempelvis på gener, planter og software.
  • De danske virksomheder kan fortsat søge enhedspatentet og høste fordelene, selvom det ender med et dansk nej til patentdomstolen. Desuden kan vi altid tilslutte os senere, når vi har set, hvordan systemet kommer til at fungere i praksis.

Folketinget synes flere (unge) skal stemme til EP-valg og har lavet en lille informationsvideo. Det er stærke sager. Selv har jeg svært ved at se pointen. "Stem eller du får tæv?" BTW, fik jeg sagt, at det er Folketinget, der er afsender!
TILFØJELSE Folketinget skriver på deres FB side d. 13. maj 2014: 
Tak for de mange kommentarer til filmen om Voteman.
Folketingets formand Mogens Lykketoft siger:
Mange, hvis synspunkter jeg har dyb respekt for, har opfattet tegnefilmen fra EU-oplysningen langt mere alvorligt og stødende, end den er ment - og mener at den taler ned til de unge. Reaktionerne på de sociale medier deler sig meget skarpt mellem dem, der synes, den er uacceptabelt plat, og dem, der synes, at det er grov, men acceptabel humor, der kan skabe opmærksomhed om afstemningerne 25.maj. Det sidste var meningen. Men jeg erkender, at Folketinget som institution i fremtiden skal vise større varsomhed med, hvad vi lægger navn til.


Initiativet mod softwarepatenter har lavet en video, der let forklarer, hvorfor vi skal stemme nej til EUs patentdomstol.  Domstolen vil medføre softwarepatenter, som vil gøre det næsten umuligt at have en webshop.Se med og dan din egen mening (15.000 it-folk kan vel ikke tage fejl, vel?)EU’s fader, Jean Monnets ord fra 1952: "Europas NATIONER BØR LEDES I RETNING MOD OPRETTELSE AF EN SUPERSTAT, UDEN, AT DERES BEFOLKNINGER OPFATTER, HVAD DER ER VED, AT SKE"


Mille

Ingen kommentarer: