torsdag den 15. maj 2014

Papirøen: Time Rouses More Appreciation for Graffiti vol #3

Christiansholm – eller i folkemunde bedre kendt som Papirøen – går en ny fremtid i møde. Christiansholm har i mange årtier været hjemsted for Dagbladenes Papirlager, der blev opført i 1958. Grundejerne, det offentligt ejede udviklingsselskab, By & Havn har modtaget en opsigelse af lejemålet før tid.Kreative kræfter og masser af oplevelser, også de sanitære. Hvorvidt man er sluppet godt fra det eller ej, vil jeg overlade til den enkelte at dømme. Personligt oplevede jeg en del forvirring fra de besøgende eller urbanhipsters: Mændene var i mange henseender ikke klar over pisserenden i baglokalet, flere kvinder skulle lige vænne sig til et lidt anderledes koncept med gl. trædøre og adgang til at kigge forneden.En ting man ikke kan klandre indretningen for, er den gennemførte upcycling og funky junk tilgang


Hvorom, alting er, så ligger det i tidsånden med større anvendelse af shipping & cargo container til især beboelsesformål.


Klaus Kastbjerg, idémand og ejendomsudvikler, er nu indtrådt i en lejekontrakt med samme udløbsdato som Pressens Fællesindkøbs oprindelige lejekontrakt, der udløber d. 31.december 2017. De lejere, der er tilbage nu – Nettobådene og Canal Tours – har uopsigelige lejemål frem til udgangen af 2017.By & Havn påbegynder ikke en ny lokalplan for området lige med det samme. De ønsker at samarbejde med Københavns Kommune og andre interessenter, om de muligheder Papirøen rummer, og hvad øen fremover kan anvendes til. Den 23.376 kvadratmeter store kunstigt skabte ø ejes af By & Havn, hvor 55 procent er ejet af staten og 45 procent af kommunen.


Mille

Ingen kommentarer: